Bienvenido a Cuidatumiembro.com - Maximice sus resultados.

psylologiset vaikutukset

Tam. 14, 2010. Peniksen pienuus on todellinen ongelma miljoonille miehille kaikkialla maailmassa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet peniksen koon merkityksen miehille ja voi olla hyvin traumaattista, jos penis on huomattavasti keskimääräistä pienempi. Itsearvostuksen ja -luottamuksen puute, alakuloisuus, vaikeudet ihmissuhteissa ja kyvyttömyys nauttia seksuaalisesta kanssakäymisestä ovat hyvin yleisiä ongelmia miehillä, joilla on poikkeuksellisen pieni penis.

Hanki 3 videota ilmaiseksi
Voimassa vain tämän päivän ajan, saat 3 videota ilmaiseksi joiden avulla opit pidentämään penistäsi

On henkisesti hyvin raskasta, jos miehestä tuntuu, että kaikilla on isompi ja vahvempi sukuelin. Monet häpeävät vaatteiden vaihtoa julkisilla paikoilla, urologille menemistä tai seksisuhteen aloittamista. Lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu, että monilla miehillä on vaikeita henkisiä arpia, jotka peniksen pienuus on aiheuttanut.

Joitakin peniksensä koosta huolestuneiden lukijoidemme kommentteja:

Kuka tahansa mies voi olla hyvin herkkä sosiaalisten odotusten suhteen siitä, mitä “pienestä peniksestä” voi seurata. Kun mies kokee olevansa alempiarvoinen pienemmän ja kapeamman peniksensä vuoksi, hän myös hyvin todennäköisesti menettää itsearvostuksensa. Pahinta on se, että suurimmassa osassa tapauksista minkäänlaista syytä häpeään ei ole ja kukaan ei nauraisi tai kommentoisi asiaa. Asiasta voi kuitenkin tulla todellinen psykologinen ongelma kyseessä olevalle henkilölle.

Vaikka peniksen koko vaikuttaa miehiin hyvin eri tavalla, on olemassa joitakin tunteita, jotka ovat ominaisia kaikille peniksensä koosta kärsiville miehille.

Minkälaisissa elämäntilanteissa peniksen pienuudella voi olla merkitystä?

Kumppanin etsintä

Yleisin ongelma peniksensä pienuudesta kärsivien keskuudessa on se, että he eivät tunne itseään tarpeeksi viehättäviksi vastakkaisen sukupuolen silmissä. Penis on kautta aikojen ollut miesten maskuliinisuuden symboli ja usein olennainen tekijä vastakkaista sukupuolta lähestyttäessä.

On hyvin yleistä tuntea pelkoa tai epävarmuutta kohtaamisen hetkellä. Kumppanin etsintää voi varjostaa huoli mahdollisesta peniksen koosta johtuvasta torjunnasta. Usein tätä torjunnan mahdollisuutta ei edes synny, koska epävarmuudesta kärsivä ei koskaan tee aloitetta Tästä ongelmasta kärsivät vähemmän naimisissa tai vakinaisessa suhteessa olevat.

Itsearvostuksen puute

Miesten keskuudessa huoli pienikokoisen peniksen suorasta vaikutuksesta itsearvostukseen on hyvin yleinen. Valitettavasti tutkimukset ovat osoittaneet, että huoli on todellinen ja vaikuttaa tuhansien miehien elämään kaikkialla maailmassa.  

tsearvostuksen puute voi johtaa voimattomuuden tunteeseen ihmisten välisisissä kanssakäymistilanteissa.

Peilin edessä

Miehet, joilla on pienikokoinen penis, tuntevat olonsa usein hyvin epämukavaksi peilin edessä. Ongelma on yleisempi nuorten keskuudessa, jotka kehittymättömän minäkuvan ja itsearvostuksen vuoksi ovat paljon haavoittuvaisempia ulkonäkönsä suhteen.

Monille miehille oman peilikuvan näkeminen on päivittäinen kärsimys. Ajan kuluessa peniksensä kokoon kuitenkin tottuu ja asiasta tulee vähemmän traumaattinen.

Epäasialliset tai humoristiset kommentit

Jatkuva kommentointi ja vitsailu pienestä peniksestä vaikeuttaa asian kanssa elävien asianlaitaa. Vuosienkaan kuluessa ongelmasta kärsivät eivät koskaan totu vitsailuun ja kärsivät siitä kuten kuka tahansa.

Kommentointi on usein jatkuvampaa ja sattuvampaa, kun kohteena on nuori. Joka puolella maailmaa tiedetään, kuinka julmia ja ajattelemattomia lapset voivat olla tovereitaan loukatessaan.

Mitä muut ajattelevat (naurettavuuden pelko)

Pelko on epäilemättä yleisempää henkilöiden keskuudessa, jotka kärsivät tai luulevat kärsivänsä keskimääräistä pienikokoisemmasta peniksestä. Monet miehet suhtautuvat seksuaaliseen kanssäkäymiseen pakokauhuisesti ajatellessaan kumppaninsa nauravan pienen koon vuoksi. Yleensä näin ei kuitenkaan käy. Monet lukijamme ovat kuitenkin kertoneet ajattelevansa seksuaalisen kanssakäymisen aikana yksinomaan nauttiiko heidän kumppaninsa ja onko penis tarpeeksi suuri tyydyttämään tämän täysin.

Näiden tuntemusten lisäksi voi olla olemassa muita pienikokoiseen penikseen liittyviä tunteita. Jokainen ihminen on erilainen, etenkin kun puhutaan tunne-elämästä.

Sivuillemme kerätty informaatio esittelee peniksen suurennusta koskevia mahdollisuuksia ja antaa aiheeseen liittyviä neuvoja. Missään tapauksessa tämä informaatio ei korvaa lääkärin antamia ohjeita. Emme ota vastuuta hoitomenetelmien mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, jos erikoislääkäriä ei ole konsultoitu ennen hoidon aloittamista. Tällä sivustolla esiintyvän informaation käyttö ilman asiantuntijan valvontaa katsotaan itselääkinnäksi.